Een Rots en Water-ervaring...

Een ervaring voor het leven!


Een Rots en Water-training is een actieve groepstraining waarin je stevig in je schoenen leert staan en opkomen voor jezelf als het nodig is. Tegelijk leer je ook steeds de controle te houden over wat je doet of zegt... Meer

Wat kan de deelnemer leren?

Zelfreflectie

 • Bewust worden van eigen gevoelens, emoties, kwaliteiten en mogelijkheden
 • Weten wat hij/zij doet , voelt, denkt

Zelfvertrouwen 

 • Steviger staan
 • meer durven (spreken, initiatief nemen, nieuwe opdrachten)
 • eigen sterktes kennen en benoemen
 • grenzen verleggen

Zelfcontrole

 • omgaan met frustraties en teleurstellingen
 • omgaan met conflictsituaties
 • innerlijke rust bewaren
 • de grenzen van anderen respecteren 

Weerbaarheid

 • voor zichzelf opkomen
 • op een fijne manier contact leggen met anderen
 • eigen grenzen op een assertieve en toch respectvolle manier aangeven
 • omgaan met groepsdruk en pestgedrag

We geven weerbaarheidstrainingen vanuit het gedachtengoed van het Rots en Water-programma van Freerk Ykema, Gadaku Instituut, Rots & Water Instituut NL. 

Sterke Stroom - Bosweg 6 - 9140 Tielrode