Wat is een Rots- en Watertraining?

Een Rots en Water-training is een actieve groepstraining waarin je stevig in je schoenen leert staan en opkomen voor jezelf als het nodig is. Tegelijk leer je ook de controle te houden over je gedrag: wat je doet of zegt.

Aan de hand van speelse oefeningen krijg je inzicht in jouw rots- en water- eigenschappen. Na de oefeningen wordt kort even stilgestaan bij de ervaringen.

Het is een fysieke training die aansluit bij de belevingswereld van zowel jongens als meisjes. In tegenstelling tot andere weerbaarheidstrainingen gaan we bij Rots en Water van DOEN naar DENKEN en PRATEN (enniet omgekeerd).

Wil je weten wat een Rotskasteel is? Wil je ook eens ervaren hoe het is om in jouw waterkasteel te zijn?

Kom dan deze training eens proberen!

Kalender

Wat kan de deelnemer leren?

Zelfreflectie

 • Bewust worden van eigen gevoelens, emoties, kwaliteiten en mogelijkheden
 • Weten wat hij/zij doet , voelt, denkt

Zelfvertrouwen

 • Steviger staan
 • meer durven (spreken, initiatief nemen, nieuwe opdrachten)
 • eigen sterktes kennen en benoemen
 • grenzen verleggen

Zelfcontrole

 • omgaan met frustraties en teleurstellingen
 • omgaan met conflictsituaties
 • innerlijke rust bewaren
 • de grenzen van anderen respecteren

Weerbaarheid

 • voor zichzelf opkomen
 • op een fijne manier contact leggen met anderen
 • eigen grenzen op een assertieve en toch respectvolle manier aangeven
 • omgaan met groepsdruk en pestgedrag

We geven weerbaarheidstrainingen vanuit het gedachtengoed van het Rots en Water-programma van Freerk Ykema, Gadaku Instituut, Rots & Water Instituut NL.

Sterke Stroom - Kroonveldlaan 54 - 9200 Dendermonde