Sterke Stroom

Sterke stroom is een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen in beweging wil brengen. We willen streven naar een respectvolle en weerbare samenleving. Daarvoor is het belangrijk om een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen en je bewust te zijn van waar en hoe je leeft.

In Sterke Stroom geven we mensen de kans om zelfvertrouwen te ontwikkelen en weerbaar te worden binnen een uitdagende samenleving. 

Naast een individueel aanbod, geven we creatieve groepssessies/kampen (met klei) en weerbaarheidstrainingen vanuit het gedachtengoed van het Rots en Water-programma van Freerk Ykema, Gadaku Instituut, Rots & Water instituut NL.

Rots en Water is een psychofysieke training die aansluit bij de belevingswereld van zowel jongens als meisjes. In tegenstelling tot andere weerbaarheidstrainingen gaan we bij Rots en Water van DOEN naar DENKEN en PRATEN (niet omgekeerd).

Maia Van Landeghem
Non-verbaal therapeute
Gecertificeerd en Advanced Rots en Water-trainer

Sterke Stroom - Bosweg 6 - 9140 Tielrode