Sterke Stroom

Sterke stroom is een organisatie die kinderen en jongeren in beweging wil brengen om te streven naar een respectvolle en weerbare samenleving. 

We geven weerbaarheidstrainingen vanuit het gedachtengoed van het Rots en Water-programma van Freerk Ykema, Gadaku Instituut, Rots & Water instituut NL.

Rots en Water is een psychofysieke training die aansluit bij de belevingswereld van zowel jongens als meisjes. In tegenstelling tot andere weerbaarheidstrainingen gaan we bij Rots en Water van DOEN naar DENKEN en PRATEN (niet omgekeerd).

Maia Van Landeghem
Muziek- en kindertherapeute
Gecertificeerd en Advanced Rots en Water-trainer

Sterke Stroom - Bosweg 6 - 9140 Tielrode